ช่วยเหลือ

 • การเข้าระบบ (Authentication)
 • การเพิ่มคณะ อ.ก.พ.
 • การเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิลงคณะ อ.ก.พ.
 • การแก้ไขข้อมูลบุคคล

 

การเข้าระบบ (Authentication)

 1. เข้าเว็บไซต์ http://advisor.ocsc.go.th แล้วใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ในการ Log in
 2. กรณีที่ท่าน Log in เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก ให้คลิกลิงค์ "แก้ไขข้อมูลผู้ประสานงาน" แล้วกดปุ่ม Save หากไม่แก้ไขข้อมูลผู้ประสานงาน จะไม่สามารถใช้งานระบบในส่วนอื่นๆได้
 3. เมื่อเข้าสู่ระบบและแก้ไขข้อมูลผู้ประสานงานแล้ว จะแสดงลิงค์ "เข้าใช้งานระบบ" เพื่อเข้าใช้งานในส่วนอื่นต่อไป

การเพิ่มคณะ อ.ก.พ.

 1. ที่เมนู "จัดการคณะ อ.ก.พ." ให้คลิกลิงค์ "เพิ่มคณะ อ.ก.พ. ใหม่"
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ปีที่จัดตั้ง วันที่เริ่มจัดตั้งคณะ อ.ก.พ. โดยระบบจะแสดงปฏิทินเป็นปี ค.ศ. อย่างไรก็ตาม ในส่วนแสดงผล ระบบจะปรับให้เป็นปี พ.ศ. เองอัตโนมัติ
 3. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

การเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิลงคณะ อ.ก.พ.

ข้อควรระวัง !!  การเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิลงคณะ อ.ก.พ. จะต้องมีการสร้างคณะ อ.ก.พ. ขึ้นก่อน หากท่านไม่พบคณะ อ.ก.พ. กรุณาเพิ่มคณะ อ.ก.พ. โดยศึกษาวิธีการเพิ่มได้ที่หัวข้อ "การเพิ่มคณะ อ.ก.พ."

 1. ที่เมนู "จัดการคณะ อ.ก.พ." ระบบจะแสดงรายการคณะ อ.ก.พ. ที่ท่านได้สร้างไว้
 2. ที่คอลัมน์ Actions ให้คลิก "เพิ่มชื่อ" ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. คลิกแท็บ "ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ" แล้วคลิกปุ่ม "เลือกรายชื่อผู้ทรงฯ" ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ Popup ขึ้นมา โดยท่านสามารถค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านต้องการเพิ่มลงคณะ โดยการพิมพ์ชื่อหรือนามสกุล แล้วกดปุ่ม Apply
 4. เมื่อพบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านต้องการ ให้คลิกเลือก แล้วกดปุ่ม "เลือกรายชื่อผู้ทรงฯ"
  • กรณีไม่พบชื่อผู้ทรงฯที่ท่านต้องการ ให้ปฏิบัติดังนี้
   • คลิก "เพิ่มชื่อใหม่" 
   • กรอกข้อมูลผู้ทรงฯ ลงฐานข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล อาชีพ และตำแหน่ง
   • กดปุ่ม Save แล้วกดปิดหน้าต่าง Popup นี้ไป
   • แล้วทำการเลือกชื่อผู้ทรงฯตามขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
 5. กรอกรายละเอียดส่วนอื่น ได้แกค่ ด้านความเชี่ยวชาญ สังกัดปัจจุบัน วันที่ดำรงตำแหน่งและวันสิ้นสุด และสถานะการดำรงตำแหน่ง 
 6. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกรายการ

การปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ อ.ก.พ. และแก้ไขสถานะ

 1. ที่เมนู "จัดการคณะ อ.ก.พ." ระบบจะแสดงรายการคณะ อ.ก.พ. ที่ท่านได้สร้างไว้
 2. ที่คอลัมน์ Actions ให้คลิก "จัดการ" ในแถวของคณะ อ.ก.พ. ที่ท่านต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ทรงฯ ในคณะนั้นๆ
 3. ท่านสามารถ ลบ และ แก้ไข ได้จากหน้านี้ โดยการคลิกที่ "ลบ" หรือ "แก้ไข" ในแถวของผู้ทรงฯที่ท่านต้องการ

การดูประวัติการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ

การดูประวัติการดำรงตำแหน่งทำได้ 2 วิธี

1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะ อ.ก.พ. ในหน่วยงานของท่าน 

 1. ที่เมนู "จัดการคณะ อ.ก.พ." ระบบจะแสดงรายการคณะ อ.ก.พ. ที่ท่านได้สร้างไว้
 2. ที่คอลัมน์ Actions ให้คลิก "แสดงรายชื่อ" ในแถวของคณะ อ.ก.พ. ที่ท่านต้องการแสดงรายชื่อ
 3. คลิก "แสดงประวัติ" ในแถวของผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านต้องการแสดงรายชื่อ

2) ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกหน่วยงาน

 1. ที่เมนู "ค้นหาประวัติ"
 2. กรอกชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ความเชี่ยวชาญ ที่ท่านต้องการหา แล้วกดปุ่ม Apply
 3. ระบบจะแสดงประวัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามเงื่อนไขที่ท่านกรอก

การค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ที่เมนู "ค้นหาประวัติ"
 2. กรอกชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ความเชี่ยวชาญ ที่ท่านต้องการหา แล้วกดปุ่ม Apply
 3. ระบบจะแสดงประวัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามเงื่อนไขที่ท่านกรอก